آخرین بروز رسانی سه شنبه 02 مهر 1398

ورود

ورود به سیستم

نام کاربری *
کلمه عبور *
مرا به خاطر داشته باش

گزارشات

گزارش دومین مأموريت بنياد نيك ورزي شريان

مكان : بيمارستان مركز طبي كودكان تهران
زمان : 18 الي 29 آبانماه ١٣٩٤ مصادف با 9 الي 20 نوامبر ٢٠١٥
اختصارات :
تيم مدعو: تيم بينالمللي و حرفهاي دعوت شده توسط بنياد نيكورزي شريان
تيم لوكال: تيم جراحي و داخلي و ديگر متخصصين فعال در بيمارستان مركز طبي كوكان تهران
ميژن: مأموريت بنياد نيكورزي شريان

ادامه مطلب...

گزارش اولين مأموريت بنياد نيك ورزی شريان

مكان: بيمارستان مركز طبي كودكان تهران
زمان: ١٢ الي ٢٤ مرداد ماه ١٣٩٤ مصادف با ١ الي ١٤ اگوست ٢٠١٥
اختصارات :
تيم مدعو: تيم بين المللي و حرفهاي دعوت شده توسط بنياد نيكورزي شريان
تيم لوكال: تيم جراحي و داخلي و ديگر متخصصين فعال در بيمارستان مركز طبي كوكان تهران
ميژن: مأموريت بنياد نيكورزي شريان

ادامه مطلب...