آخرین بروز رسانی سه شنبه 02 مهر 1398

ورود

ورود به سیستم

نام کاربری *
کلمه عبور *
مرا به خاطر داشته باش

داستان بیماران

کودکان مبتلا به سوراخ های قلبی

مناطق آناتومیکال سوراخ های بین بطنی:
سپتوم بین بطنی دارای ساختار پیچیده منحنی شکلی است که به 4 ناحیه براساس نشانه های آناتومیک در بطن راست (RV) می توان آن را تقسیم کرد. بطن راست دارای تجمع زیادی از ترابکیولا است. بخش تنومند و قوی آن به صورت کلافی Y –شکل است که کرانه سپتوم بین بطنی نامیده می شود و به سمت راس قلب (آپکس) پیش می رود و کرانه ای را می سازد که محل اشتراک تعداد زیادی از باندها از بافت های همبند در نزدیک آپکس قلب می باشد.

کرانه سپتوم بین بطنی یک ساختار مهم است. دو شاخه منشعب شده از Y ،به طور آزادانه حرکت می کنند، شاخه قدامی (جداری) اندام حمایتی از دریچه ریوی و شاخه خلفی (گروه سپتوم) گسترش یافته به سپتوم غشایی هستند.

بخش های سپتوم بین بطنی:

  1. بخش سپتوم ورودی
  2. بخش سپتوم ترابکیولا شده
  3. بخش قیفی شکل سپتوم
  4. بخش سپتوم غشایی که ناحیه ای محصور شده بین لت آنتریور و لت سپتال دریچه تریکاسپید که زیر لت راست و لت نان-کرونری دریچه آئورت نیز واقع شده است.

ترابکیولا: یک پارتیشن بندی تشکیل شده توسط باندها و یا ستون ها از بافتهای همبند است.

حامیان شریان